Czy można szkolić z bhp po godzinach?

wiednie przepisy. Kodeks pracy jest takim zbiorem przepisów, które są stosowane w odniesieniu do wszystkich pracowników, a jeden z działów Kod

Czy można szkolić z bhp po godzinach? Pulsar BHP

Kodeks pracy i przepisy BHP

Zarówno pracodawcy, jak i pracownicy posiadają wobec siebie wiele obowiązków, które muszą spełniać. Większość tych obowiązków jest regulowana prawnie, poprzez odpowiednie przepisy. Kodeks pracy jest takim zbiorem przepisów, które są stosowane w odniesieniu do wszystkich pracowników, a jeden z działów Kod