Nowe dane jak transportować ponadgabaryty

szeregu procesów organizacyjno-logistycznych. Firmy, których specjalnością jest transport ciężki, są zobowiązane do uzyskania pozwoleń na przejazdy

Nowe dane jak transportować ponadgabaryty transport gabarytów

TVN Turbo.

Transport ponadgabarytowy cechuje się unormowanym prawnie, przekraczaniem zasad wielkości na drogach. Do przyzwolenia na przekraczanie tych norm, potrzebne jest spełnienie szeregu procesów organizacyjno-logistycznych. Firmy, których specjalnością jest transport ciężki, są zobowiązane do uzyskania pozwoleń na przejazdy