Promuj produkty swojej firmy z naszą pomocą

Definicja marketingu

hostessy Wrocław
Marketing ? handel aktywny, wychodzący naprzeciw potrzebom klienta, próbujący odgadnąć skryte potrzeby klienta, usiłujący te potrzeby uświadamiać oraz pobudzać, a nawet kreować i zaspokajać je.

Pojęcie marketingu zdefiniowano po raz pierwszy w 1941 roku i opisano je jako ?prowadzenie działalności gospodarczej, odnoszącej się do przepływu towarów i usług od producenta do konsumenta lub użytkownika?. W marketingu najważniejsza jest świadomość, że klient i jego oczekiwania to najważniejszy element biznesu (jeśli nie ma klientów, przedsiębiorstwo w sensie ekonomicznym traci rację bytu) oraz wynikający z tej świadomości proces identyfikowania i zaspokajania potrzeb klienta ? przy równoczesnym zapewnieniu zysku przedsiębiorstwa i ciągłości jego funkcjonowania.

Osiągnięciu celu służą techniki wspomagające ten proces: badania rynku, kształtowania produktu, oddziaływania na rynek, ustalania ceny, sprzedaży. Marketing posiada wiele definicji naukowych.

Jednak najprościej mówiąc marketing to działanie mające na celu wynajdowanie, pobudzanie i zaspokajanie potrzeb podmiotów gospodarczych. Określeniem ?marketing? nazywa się też dziedzinę wiedzy analizującą wspomnianą działalność. W ramach marketingu możemy wyróżnić wiele zagadnień, takich jak: - odnajdowanie i ocenianie możliwości rynkowych, prowadzących do zaspokojenia potrzeb określonych odbiorców (nabywców) oraz dokładne ustalenie tych potrzeb - opracowywanie w oparciu o tę wiedzę produktu oraz strategii jego dystrybucji - przygotowanie odpowiedniej strategii ceny i promocji - reklama i informacja o produkcie, jak np. marketing wirusowy, product placement Działania marketingowe dzielone są na cztery podstawowe typy tzw.

marketing mix.

Są to: cena, produkt, dystrybucja i promocja.

Współcześnie zdarza się, iż specjaliści do spraw marketingu wyróżniają kolejne elementy ? ludzie (people), świadectwo materialne (physical evidence), zestaw ? opakowanie (package), proces, przyzwolenie (permission), rekomendację (pass-along), pozycjonowanie (plasowanie), nagłośnienie (publicity), czynnik wyróżniający (fioletowa krowa ? purple cow). Według stratega marketingowego Jaya Abrahama, wyróżnia się trzy sposoby zwiększania zyskowności firmy poprzez działania marketingowe: - pozyskać nowych klientów, - sprawić, by klienci więcej kupowali, - sprawić, by klienci częściej kupowali. Połączenie tych trzech działań prowadzić ma do wykładniczego tempa rozwoju firmy.Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Marketing

Marketing...

Jak ważne są badania marketingowe? Bez nich nie mielibyśmy wielkich kampanii, billboardów, a co za tym idzie rozwój rynku by zwolnił.

Dzisiaj ciężko sobie wyobrazić działanie marketingu bez gromadzenia tych danych. Firmy zajmujące się jakąkolwiek statystyką gromadzą ogromne ilości danych i poddają je analizie.

Grupa ekspertów poddaje te dane bardzo wnikliwej analizie czego efektem jest określanie grupy konsumenckiej (targetu).
To tylko jeden z wielu celów prowadzenia badań marketingowych.

Istnieją również inne rodzaje badań statystycznych- np.

opinii społecznej.

Ogólnie

hostessy Wrocław Fotografia reklamowa oczywiście opiera się na kilku trikach.
Wszyscy wiedzą, ze obraz świata w reklamie jest mocno wyidealizowany i mimo, że w warstwie świadomej zdajemy sobie z tego sprawę, to i tak jesteśmy podatni na działanie reklam. Dlaczego tak jest? Tworzenie reklamy wymaga zatrudnienia całego sztabu profesjonalistów - zaczyna się od badania rynku, wykorzystuje się socjotechniki oraz psychologię. Zatrudnia się copywriterów, grafików i fotografów.
Każdy ma swoją ważną rolę do wykonania.
Jednak czasem to nie wystarczy - są reklamy po prostu słabe.

Nie będę tutaj podawać przykładów, jednak każdy z pewnością takie widział.

Niezbyt dobrze odbierane są reklamy leków i suplementów, zwłaszcza na jakieś "obrzydliwe" dolegliwości.

Nie lubimy takich rzeczy oglądać, ani słuchać.
Zwłaszcza, że często spędzamy przed telewizorem czas w towarzystwie przekąsek. .
Dodane: 29-02-2016 07:16

Tagi: Uncategorized wrocław hostessy agencja hostess

Widok do druku:

hostessy Wrocław