Promieniowanie cieplne

naprawa nagrzewnic
Promieniowanie cieplne, promieniowanie termiczne, promieniowanie temperaturowe ? promieniowanie elektromagnetyczne emitowane przez cząstki naładowane elektrycznie w wyniku ich ruchu termicznego w materii.
Promieniowanie cieplne emitowane jest przez każdą materię o temperaturze wyższej od zera naprawa nagrzewnic .

Widok do druku:

naprawa nagrzewnic